Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

9/12/2011

Love


Because of you, in gardens of blossoming flowers I ache from the
perfumes of spring.
   I have forgotten your face, I no longer remember your hands;
how did your lips feel on mine?
   Because of you, I love the white statues drowsing in the parks,
the white statues that have neither voice nor sight.
   I have forgotten your voice, your happy voice; I have forgotten
your eyes.
   Like a flower to its perfume, I am bound to my vague memory of
you. I live with pain that is like a wound; if you touch me, you will
do me irreparable harm.
   Your caresses enfold me, like climbing vines on melancholy walls.
   I have forgotten your love, yet I seem to glimpse you in every
window.
   Because of you, the heady perfumes of summer pain me; because
of you, I again seek out the signs that precipitate desires: shooting
stars, falling objects.

                                        Pablo Neruda

''-Τίποτα πια δεν με σοκάρει-
         είπες κι ανοίξαν οι ουρανοί''


Καλό Διήμερο..

                  έγραψε ο Μιχάλης Καλογεράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: